Bloedname

Afhankelijk van wat er al getest is bij de huisarts en/of gynaecoloog bestaat een bloedname uit verschillende aspecten:


Basis algemeen bloedcellen:

We beginnen bij het begin: controle van je hoeveelheid rode bloedcellen, witte bloedcellen, ijzervoorraad, bloedgroep,stolling,schildklierweking,...


Controle basis gezondheid:

Indien er een vermoeden is van een minder optimale opname en verwerking van je macronutriënten (eiwitten, vetten, koolhydraten) worden deze nagekeken in je bloed. 


Controle vitamines/mineralen voorraad:

Sommige vitamines en mineralen zijn erg belangrijk voor je vruchtbaarheid en tekorten bij zowel mannen als vrouwen kunnen miskramen en/of een verminderde vruchtbaarheid in de hand werken.  


Basis hormonale balans:

Deze bloedname wordt genomen in de eerste dagen van je cyclus. Dit is namelijk het ijkmoment van je hormonendans waaruit ik kan afleiden hoe gebalanceerd je hormonen zijn. Aan de hand van deze resultaten - samen met de resultaten van je menstruele cyclus - kan ik je gerichte behandelingen geven om je vruchtbaarheid te optimaliseren. 


Meting progesteron niveau:

Bij innestelingsproblemen wordt in de tweede helft van je cyclus een bloedname gedaan om het progesterongehalte te meten. Het progesterongehalte hoort voldoende hoog te zijn om een zwangerschap in stand te houden.


Controle eicelreserve:

Als je 36+ jaar bent, als je moeder/zus vervroegd in de menopauze is gekomen of als jijzelf vervroegde symptomen hebt van de menopauze wordt je eicelreserve (AMH) getest. Aan de hand van deze test weten we hoeveel eicellen er nog beschikbaar zijn en hoe we je zo optimaal mogelijk kunnen behandelen. 


Controle erfelijke afwijkingen:

Soms kan het zijn dat je beiden drager bent van dezelfde erfelijke afwijking en dat dit een verhoogde kans geeft op vruchtbaarheidsproblemen en/of miskramen. Om dit te onderzoeken wordt je doorverwezen naar een centrum voor erfelijkheidsonderzoek in een universitair centrum.


Controle ziektekiemen:

We controleren je voor de zwangerschap alvast op de meest voorkomende ziektekiemen die een negatieve invloed kunnen hebben op de zwangerschap: rode hond, toxoplasmose, cmv,…. Zo weet je al vanaf het prille begin van je zwangerschap waar je op moet letten waardoor de kans op een miskraam door deze ziektekiemen verminderd.


Controle geslachtsziekten:

Bij geslachtsziekte zoals chlamydia, herpes, syfilis... wordt je doorverwezen naar je gynaecoloog voor verder onderzoek. Deze ziektes kunnen namelijk een ernstige invloed hebben op je fertiliteit.


Controle besmettelijke ziekten:

Wil je gezond zwanger worden, dan is het natuurlijk van belang dat je geen besmettelijke ziekten gaat overdragen op je ongeboren baby'tje. Daarom testen we op voorhand op ziektes zoals Hiv, Hepatitis, Syfilis,…


Controle sperma:

Vermits je met z'n 2 moet zijn om een kindje te maken, is het uiteraard ook interessant om te weten hoe het gesteld is met de spermakwaliteit. De beweeglijkheid, vorm en aantal zaadcellen worden nagekeken in hiervoor bevoegde labo's. 

Zo kunnen we niet alleen de vrouw gericht behandelen, maar ook de man. 


Besluit:

Aangezien elk bloedonderzoek geld kost en we je niet onnodig willen laten testen vragen we je om op je eerste afspraak in onze praktijk je bloedonderzoeken mee te brengen van de afgelopen 5 jaar (uitgevoerd bij de huisarts, gynaecoloog,..) Deze kan je steeds opvragen. 

Op die manier kan ik zien of er een evolutie in je bloedbeeld is, wat er al onderzocht is en waar ik het best kan starten met mijn natuurlijke behandelingen.

In een notendop

Een bloedonderzoek is noodzakelijk om inzicht te krijgen in je algemene en vruchtbare gezondheid. Meten is weten! 

Behalve een algemeen bloedonderzoek, wordt ook je vitaminen, mineralen en hormonen gehalte bepaald.  

Het is jammer om onnodige of dubbele onderzoeken te doen. Breng daarom je resultaten mee van voorgaande bloedonderzoeken.