Privacyverklaring

Met dit privacy statement willen we je laten weten welke gegevens Vruchtklaar van jou verzamelt en met welk doel we dit doen. Het privacy statement is van toepassing op alle diensten die door Vruchtklaar worden aangeboden, zoals onze online cursussen, onze online community/lidmaatschap en het toesturen van nieuwsbrieven. Alsook op het gebruik van onze website.

We adviseren je dan ook graag om deze verklaring zorgvuldig door te nemen.


Overzicht privacyverklaring

 • Privacybeleid Vruchtklaar
 • Welke gegevens verzamelen en gebruiken wij (en waarom)?
 • Verstrekking aan derden
 • Cookies
 • Beveiligen en bewaren
 • Websites van derden
 • Wijzigingen in deze privacyverklaring
 • Inzage en wijzigen van jouw gegevens
 • Inwerkingtreding


Privacybeleid Vruchtklaar

Voor het functioneren van onze website en het aanbieden en afhandelen van diensten verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven. 


Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan. Deze worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Waarbij we ons uiteraard houden aan de eisen en principes vanuit de huidige privacywetgeving.


Dit betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • in duidelijke taal vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen we middels deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt. Dus (bijvoorbeeld) wel je adres maar niet je geboortedatum indien deze voor ons niet relevant is;
 • je eerst vragen om je uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • jouw persoonsgegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dit noodzakelijk is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • met dergelijke derde partijen ook afspraken maken die er o.a. voor zorgen dat jouw persoonsgegevens (door deze partijen) niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende veiligheidsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en we dit ook eisen van de eerder genoemde derde partijen die in onze opdracht met jouw gegevens aan de slag gaan.
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren en/of te verwijderen.


Mocht je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons willen opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens:

https://vruchtklaar.be/contact/

Post: Vruchtklaar, West-Molenveld 7, 2430 Laakdal


Welke gegevens verzamelen en gebruiken wij (en waarom)?

Bij het gebruik van onze website(s) en diensten laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Afhankelijk van de diensten of functionaliteiten waar je gebruik van maakt, kunnen dit ook persoonsgegevens zijn.


Wij verwerken niet steeds alle gegevens die je in de lijst hier onderaan kan terugvinden.

Zo verwerken wij bij een bestelling van een fysiek product bijvoorbeeld je email en je adres om je bestelling te kunnen leveren en je daarover via mail te kunnen informeren. Verder word je huisadres voor geen enkel ander doeleinde gebruikt. Andere gegevens gebruiken we dan weer enkel om het gebruiksgemak van onze websites te verbeteren.


Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze website(s) gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • naam
 • e-mailadres
 • huisadres (bij het boeken van afspraken/aankopen/bestellingen)
 • informatie die je zelf invult in een open veld, zoals o.a. een forumpost in onze community, een facebookpost of een reactie op onze websites, contactformulier.
 • IBAN (bij aankopen/bestellingen)
 • Inloggegevens (bij de community/ledenomgeving, paswoord is versleuteld dus kunnen wij niet inzien)
 • Technische meetgevens van de apparatuur zoals IP-adres, identifiers in cookies en jouw surfgedrag op onze websites. Zie ook hoofdstuk ‘Cookies’
 • telefoonnummer (bij boekingen/aankopen/bestellingen)
 • bedrijfsgegevens (o.a. btw-nummer in geval van professionele aankopen)
 • geboortedatum/leeftijd 


Doeleinden

Afhankelijk van welke diensten en/of functionaliteiten jij gebruikt, verwerken wij bovenstaande gegevens voor 1 of meer van de volgende doeleinden:

 • om jou de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze websites en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de websites.
 • om jouw bestelling te kunnen verwerken en je te informeren over het verloop daarvan.
 • om je inschrijving voor ons lidmaatschap, onze community of overige diensten te verwerken.
 • om met jou te communiceren door middel van het verzenden van gepersonaliseerde elektronische nieuwsbrieven.
 • om te weten te komen welke onderwerpen spelen bij consumenten en zo te bepalen welke producten of diensten wij gaan testen en/of aanbieden.
 • om jou gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden op onze websites en social media.
 • om jouw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen en andere acties, zodat we je kunnen bereiken wanneer je iets gewonnen hebt en onze dienstverlening te kunnen verbeteren.
 • om jouw vragen of te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via e-mail, per post of social media.
 • om de gebruikerservaring van onze websites te verbeteren.


Verstrekking van gegevens aan derden

Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten of aangevraagde diensten.


Zo maken wij bijvoorbeeld gebruik van een derde partij (Mollie) voor de afhandeling van online betalingen in onze webshop en geven we je gegevens door aan de postbezorger (Bpost) om de bestelling bij jou te bezorgen. Hetzelfde geldt voor mailingproviders waarmee we onze nieuwsbrieven verzenden.


Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er (met een overeenkomst) voor dat jouw gegevens door deze partijen niet voor andere doeleneinden zullen worden ingezet. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens verwijderd worden zodra ze niet meer nodig zijn.


Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens nooit aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld wel mogelijk dat de politie in het kader van een gerechtelijk onderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze te delen.


Mailingproviders

Je persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van een mailingprovider zoals ActiveCampaign. De servers van Active Campaign zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework.


Retargeting

Daarnaast delen wij gegevens, die we verkregen hebben via het downloaden van een gratis document, met Facebook om zo advertentiedoelgroepen te maken. Meer informatie over het privacybeleid van Facebook vind je hier. Jouw gegevens kunnen door Facebook ook worden doorgegeven naar de Verenigde Staten. Ook deze doorgifte van gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over de doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten door Facebook vind je hier.


Varia

Er zijn nog enkele bedrijven en personen die mogelijk toegang hebben tot jouw gegevens waaronder onze boekhouder, het webhostingbedrijf en eventuele stagiairs. Ook met deze personen en bedrijven sluiten we een verwerkersovereenkomst die voorkomt dat jouw persoonsgegevens met andere partijen zullen worden gedeeld.


Hier onderaan vind je de lijst met alle derde partijen waarmee wij – voorafgegaan door jouw uitdrukkelijke toestemming – persoonsgegevens kunnen delen. Ook vind je links naar de privacyverklaring van de partijen:


Google Analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de websites gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden.


Social media

We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons.


Van de volgende social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. We helpen je alvast op weg door hieronder de links naar de verschillende privacy verklaringen met je te delen:


Cookies

Voor het functioneren en verbeteren van onze websites en het verzamelen van gegevens maken we gebruik van cookies. Wil je meer weten over cookies? Lees dan onze cookieverklaring. Je vindt daar ook info over hoe je – indien gewenst – bepaalde cookies kan uitsluiten.


Beveiligen en bewaren

Het beschermen en beveiligen van je met jouw toestemming verkregen persoonsgegevens nemen we erg serieus. Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. Ook zorgen we er (middels een schriftelijke overeenkomst) voor dat enkel de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens (zie ook ‘verstrekking van gegevens aan derden’).


De programma’s waarmee we jouw persoonsgegevens verwerken en deze informatie op opslaan zijn beveiligd. Persoonsgegevens op onze eigen computers worden niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard. Dus zolang als nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren.


Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. Zo geldt er bijvoorbeeld 7 jaar bewaarplicht op onze administratie/boekhouding. Ook deze gegevens blijven echter nooit bewaard op onze eigen computers maar in de beveiligde (online) omgeving van o.a. ons boekhoudkantoor en de belastingsdienst.


Meldingsplicht datalekken

Vruchtklaar kent de meldplicht datalekken. Worden er persoonsgegevens gemist of verloren? Dan melden we dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij een ernstige datalek of gevaar voor de personen erachter, moeten we ook de betreffende personen rechtstreeks informeren.


Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze websites, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.


Wijzigingen in deze privacyverklaring

Afhankelijk van aanpassingen in de wetgeving, is het mogelijk dat wij deze privacyverklaring van tijd tot tijd moeten wijzigen. Wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Zoals vermeld vragen we vooraf steeds je uitdrukkelijke toestemming om je gegevens voor specifieke doeleinden te gebruiken.


Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.


Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te aan te passen.


Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.


Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.


Wij zullen je verzoek binnen een termijn van 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via info@groepsprakijkbonbini.be


Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 24 april 2018.


Lees meer: